Datepicker

Datepicker
Barn alder:  

SØRMARKAS HISTORIE

 • 1933Malmøya åpnet

  I 1933 ble arbeiderhøyskolen på Malmøya åpnet. Det var det første faste skoleringssenteret for arbeiderbevegelsen.
 • 1939Landsorganisasjonens skole Sørmarka startet opp i 1939

  Landsorganisasjonens skole Sørmarka startet opp i 1939, der den første faglige opplæringa fant sted. Skolen var i virksomhet helt til 1942, da nazistene overtok. Det at skolen fikk anledning til å drive i tidsrommet I940-42 hadde sin forklaring i at Norsk Folkehjelp drev skolen offisielt. Fra 1942-45 ble den drevet av de norske nazistene.
 • 1955Sørmarka fra starten

  Arbeiderbevegelsens folkehøyskole ble drevet på Sørmarka fra starten og fram til 1955. I 1955 opphørte folkehøyskolene midlertidig på grunn av en alminnelig krise blant folkehøyskolene generelt. I 1960 ble skolen tatt opp igjen, og den fungerte fram til 1964.
 • 1964skolen drevet av LO

  Mellom 1964 og 68/69 ble skolen drevet av LO for vanlig tillitsmannsopplæring. På dette tidspunktet ble administrasjonen av skolen overtatt av AOF, og dette fortsatte fram til 1989. I 1989 ble skolen en selvstendig enhet underlagt LO, og navnet ble endret til SØRMARKA L0s studie- og konferansesenter.
 • 1974Arbeidsgiverforeningen og LO

  I 1974 fikk vi avtaler mellom Arbeidsgiverforeningen og LO om opprettelse av Utviklings og opplysningsfondet. Dette betød en helt ny giv for opplysningsarbeidet innenfor arbeiderbevegelsen. De nye reglene for støtte til forbundenes og AOFs kursvirksomhet har ført med seg en vesentlig økning av virksomheten generelt, og for Sørmarka spesielt. Reglene er nemlig at fondet nå dekker 70% av kursomkostningene, og det sier seg selv at søkningen til kursene har blitt vesentlig større. Når det gjelder LO-skolen, så dekker fondet 100% av omkostningene.
 • 1980 anlegget modernisert

  Skolen er bygget i flere byggetrinn. A-bygget som er den opprinnelige fra 1939, B-bygget kom i 1964 og C-bygget i 1966. Betjeningsboligene ble bygget i 1972, og administrasjonsbygget stod ferdig i 1974. Det består av kontorer, spisesal, resepsjon m.m. På midten av 1980-tallet ble hele anlegget modernisert, og det ble bygget et nytt internatbygg. I 1991 stod den nye baren i tilknytning til spisesalen ferdig, og i 1996 var broforbindelsen mellom administrasjonsbygget og B-bygget ferdig. Storsalen ble ferdig høsten 2004, og 6 leiligheter for utleie stod ferdig høsten 2009
 • 1989Sørmarka egne arbeidsmiljøskoler

  Sørmarka brukes av AOF, forbundene og deres lokale organisasjoner til kursvirksomhet. Det betyr at her møtes medlemmer fra hele landet for opplæring til å ivareta arbeiderbevegelsens interesser. Ved at så mange yrkesgrupper er samlet, skapes det forståelse for hverandres interesser og synspunkter – men kanskje først og fremst følelsen av fellesskap innenfor norsk arbeiderbevegelse. Mange faglige tillitsvalgte sluttfører hvert år den faglige grunnkursopplæringa. Dermed har de innfridd kravet for å søke på LO-skolen som er et 8-ukers kurs med hovedvekt på å dyktiggjøre den enkelte som tillitsvalgt i sin organisasjon. Fra 1989 holdt Sørmarka egne arbeidsmiljøskoler. Trinn I går over 2 uker, og trinn II over 3+1 uker.
 • -Sørmarka sluttsteinen

  Som sluttsteinen i tilbudet om opplæring for tillitsvalgte er linjedelt modulvalg – spesialkurs innen emnene økonomi, arbeidsrett, organisasjonsteori og ledelse, historie/ideologi og samfunn, internasjonale emner og miljø.
 • 2001Sørmarka omdannet til et aksjeselskap

  1.januar 2001 ble Sørmarka omdannet til et aksjeselskap og skulle rendyrkes som et kurs- og konferansesenter. Dette innebar at undervisningsavdelinga og toppskoleringa ble skilt ut som en større enhet som ble flyttet til AOF i 2004.